Proč topit dřevem

TOPIT KVALITNÍM TVRDÝM DŘEVEM SE VYPLATÍ

S rostoucími cenami veškerých možných druhů paliv začíná čím dál více lidí objevovat přednosti topení dřevem. Vždyť se jedná o ten vůbec nejstarší druh topení. A dnes po mnoha a mnoha staletích se lidé houfně ohlížejí zpět k tomu nejzákladnějšímu druhu vytápění, který nám příroda nabízí.
Této skutečnosti si začaly rychle všímat i lesní těžební závody a hlavně velcí distributoři palivového dřeva. A tak ceny palivového dřeva stoupají každým rokem někdy i o desítky procent ročně. Jako kdyby ceny dřeva chtěly co nejdříve dohnat své konkurenty v podobě uhlí a plynu. Zvažujete-li přechod na topení dřevem a máte-li tuto možnost topení ve vašem domě, tak přestaňte váhat! Stačí se podívat na následující řádky…

Tvrdé dřevo – největší úspora

Tvrdé palivové dřevo jako buk či habr je bezpochyby tím nejkvalitnějším a nejúspornějším druhem vytápění. Velký podíl na tom má látka lignin, jenž je ve vysoké koncentraci obsažena právě v tvrdých listnatých dřevinách. Důležitým faktorem je používání pokud možno již proschlého dřeva k topení, tj. se zbytkovou vlhkostí pod 25%. Při topení dřevem s vyšší vlhkostí si nejen můžete poškodit vaše kamna či krb zanesením usazenin obsaženými v kouři, ale hlavně se vám snižuje efektivita výhřevnosti.

Výhřevnost podrobněji

Srovnejte dosažitelné výše výhřevností u jednotlivých druhů dřevin při zbytkové vlhkosti 25% a v měrné jednotce kWh/prms (prost. metr volně sypaný):

Vzorový výpočet ročních nákladů na vytápění se vztahuje na průměrný rodinný dům s půdorysem 100 m2, podsklepenou garáží, přízemím, jedním patrem a nevyužívanými střešními prostory. U tohoto domu bylo provedeno zateplení, výměna oken a instalování nového kotle na dřevo. Výpočet byl propočítán na ceny energií k prosinci roku 2018. Seřazeno od nejekonomičtějšího vytápění po nejméně ekonomické:

Buk: tvrdé palivové dřevo s výbornou výhřevností, patří k nejtěžším dřevinám (hmotnost čerstvého plnometru se pohybuje – v závislosti na struktuře dřeva i lokalitě těžby – přibližně 1.030 až 1.080 kg), dobře se štípe a rychle vysychá, má šedobílou až ocelově šedomodrou, tenkou, hladkou kůru, dřevo je světle hnědé, bělavé až narůžovělé barvy.

Bukové dřevo je potřeba chránit před deštěm, neboť podléhá hnilobě.
Platí jednoduchá rovnice: Čím má dřevo menší zbytkovou vlhkost, tím je výhřevnější a tudíž i ekonomičtější.

Buďte i vy dobrými hospodáři a včas myslete i na další topnou sezónu, udělejte si zásobu dřeva, jenž vám bude pomalu prosychat. Šetřete tak peníze, které můžete využít třeba na rodinnou dovolenou…